יומאחד,
יהיה כאן אתר מפונפן וחתיך וזוהר כמו בחלומות הכי ורודים שלי.